Swayne Johnson

Swayne Johnson

CONTACT DETAILS

Regional main office
2 Hall Square, Denbigh, LL16 3PA
Telephone
About us

Swayne Johnson Solicitors is a leading full-service law firm providing legal service and advice for individuals, businesses, charities, farmers and landowners. Our roots can be traced back to the 1850s. Our company has grown to a total of 60 staff including 28 lawyers and 7 directors who all work within specialist teams and supporting roles.

Swayne Johnson Solicitors offers specialist legal services in a wide variety of areas of law all of which are available bilingually from our offices. Our Commercial Team boasts specialists in Agriculture, Travel and Tourism, Privacy and Data Protection, Advertising and Marketing. Having two out of the three of Wales’ Court of Protection Deputies within the Company, Swayne Johnson is recognised as a leading Court of Protection specialist.

Mae Cyfreithwyr Swayne Johnson yn gwmni cyfreithwyr blaenllaw a chyflawn sy’n cynnig gwasanaethau a chyngor cyfreithiol i unigolion, busnesau, elusennau, ffermwyr a pherchnogion tir. Gallwn olrhain ein gwreiddiau yn ôl i’r 1850au ac, erbyn hyn, mae’r cwmni yn cyflogi 60 o staff yn gynnwys 28 o gyfreithwyr a 7 o gyfarwyddwyr sydd i gyd yn gweithio o mewn timau arbenigol a swyddi cefnogi.

Gall Cyfreithwyr Swayne Johnson gynnig gwasanaethau cyfreithiol arbenigol mewn amrywiaeth eang o feysydd ac mae’r gwasanaeth i gyd ar gael yn ddwyieithog o’n swyddfeydd. Mae gan ein Tîm Masnachol arbenigwyr mewn Amaethyddiaeth, Teithio a Thwristiaeth, Preifatrwydd a Diogelu Data, Hysbysebu a Marchnata. Gyda dau allan o’r tri Dirpwy Llys Gwarchod yng Nghymru yn gweithio i’r Cwmni, caiff Swayne Johnson eu hadnabod fel arbenigwyr Llys Gwarchod blaenllaw.

2019-06-30T23:08:37+01:00May 30th, 2019|